دستگاه شیرینگ پک ، دستگاه شیرینک

دستگاه شیرینگ پک یا همان شیرینک در بسته بندی محصولات استفاده می شود