محصولات ماشین سازی خرم

دستگاه اسپری پر کن B.O.V

استرچ پالت

دستگاه استرچ پالت اتوماتیک

دستگاه سیل وکیوم

دستگاه استرج پالت دو منظوره (مشعل و استرج)

دستگاه استرج پالت ۲ تنی

دستگاه پرکن سیلندر پیستون

دستگاه پر کن غلیظ

دستگاه پرکن تایمری

دستگاه پرکن وکیومی

دستگاه پر کن مایعات غلیظ و رقیق، دستگاه پر کن مایعات

دستگاه پرکن روتاری

دستگاه فیلر تمام اتوماتیک (روتاری)

لیبل شرینگ

بسته بندی

دستگاه سیل وکیوم نیمه اتوماتیک

دستگاه سیل وکیوم اتوماتیک

دستگاه شرینگ پک نیمه اتوماتیک برقی

دستگاه اسپری پرکن تمام اتوماتیک

دستگاه اسپری پرکن نیمه اتوماتیک

دستگاه شرینگ پک نیمه اتوماتیک گازی

دستگاه شرینگ پک تمام اتوماتیک

درب بند تمام اتوماتیک

جت پرینتر

فهرست