پرکن مایعات چهار نازله ، نحوه کار پرکن

پركن كود مايع و سم

دستگاه پركن كود مايع و سم دستگاه پرکن كود و سم مايع خرم ماشین  یکی از انواع دستگاه پرکن مایعات است. قابل استفاده برای انواع مايعات غليظ و رقيق در صنعت كشاورزی، دارويی، شيميايی و مواد غذايی می باشد و کاربرد آن برای انواع ظروف با حجم های مختلف از 200 گرم تا 5 [...]

بیشتر بخوانید
X